Deze babysite is een onderdeel van groeimee.nl
Maak zelf een gratis babysite | inloggen
kinderkamer.groeimee.nl

Voorbeeld ondernemingsplan voor wie wil werken met een kind

Bent U fulltime papa of mama? En wilt U graag een parttime bedrijf beginnen? Weet U wat er op U afkomt bij een eigen bedrijf? Mijn ervaringen heb ik hieronder opgeschreven. Hopelijk kan ook U dan snel een eigen bedrijf combineren met het ouderschap.

Om een onderneming op te starten of over te nemen dient een ondernemingsplan daartoe opgesteld te worden. Daarnaast is het ook gebruikelijk voor reeds gevestigde ondernemingen om het bestaande ondernemingsplan aan te passen aan de laatste ondernemings ontwikkelingen. De grondslag van een ondernemingsplan is:

 • de vergroting van de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • en het biedt de mogelijkheid om bij een bank een kredietaanvraag te doen;
 • daarnaast vergroot het ondernemingsplan het vertrouwen van derden zoals leveranciers en verzekeraars.

Het ondernemingsplan is dus van wezenlijk belang om uit de voeten te kunnen komen. Leg vast wat uw intenties zijn bij de voering van de onderneming. Daarmee wordt de basis gelegd waarop de onderneming verder gebouwd kan worden. Het ondernemingsplan vormt dan ook de fundatie van het verdere ondernemerschap.

Doelstellingen van de ondernemer

Het ondernemingsplan dient duidelijk te omschrijven wat de doelstellingen van de onderneming zijn. Uiteraard is de belangrijkste doelstelling van de onderneming om winst te draaien. Welke eigenschappen heeft de onderneming en hoe kunnen de vaardigheden van de ondernemer worden toegepast om die doelstellingen te bewerkstelligen. Het ondernemerschap dient uitgedacht te worden door de bestuurders van die onderneming. Maak uw ondernemingsplan dan ook concreet door interne en externe organisationele afspraken vast te leggen. Dit biedt namelijk zekerheid mochten er in de toekomst onverhoopt problemen ontstaan.

Interne organisatie

Het ondernemingsplan legt vast hoe de onderneming is opgebouwd, maar ook wie de verantwoordelijkheid draagt binnen de onderneming. Belangrijk daarbij is om vast te leggen:

 • wie doet wat binnen de onderneming, welke functie dragen en welke taken hebben de verschillende bestuurders;
 • wie draagt wat bij aan de onderneming. De onderneming dient opgebouwd te worden uit vermogen, kennis en arbeid. De gezamenlijke bijdrage maakt dat de onderneming slagingskans heeft;
 • wat voor type onderneming wordt opgezet. Dit is veelal afhankelijk van of er middels aandelen eigen of vreemd vermogen wordt aangetrokken, of dat juist de onderneming als kleine zaak wordt gestart. Onderscheid dient te worden gemaakt in de rechtspersoonlijkheid van de onderneming;
 • welke vergunningen worden vastgelegd om bepaalde producten of diensten op de markt te kunnen brengen.

Externe organisatie

Aangaande de externe organisatie dient in het ondernemingsplan vastgelegd te worden:

 • wat is het beoogde afzet gebied en hoe verhoudt uw organisatie zich ten opzichte van concurrenten;
 • wat is het marketing plan om uw producten of diensten binnen het afzet gebied aan de consument te kunnen verkopen. Hoe bereikt u de consument? Daartoe dient u het product te promoten via internet, folders, tv en mailing;
 • hoe ziet de financiële situatie eruit en wat is de prognose van de te behalen omzet. U dient namelijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen;
 • hoeveel dient u te verkopen om uit de onkosten te komen. Wat is het break-evenpunt van uw producten.
Belangrijk is daarbij om alle onkosten mee te nemen zodat u inzicht krijgt in wat u werkelijk moet omzetten om netto winst te verkrijgen.

Overige zaken

U dient als startende onderneming te weten wat uw sterke maar ook wat de zwakke zaken van de onderneming is. Welke risico's loopt u van uit de markt. U heeft namelijk te maken met concurrenten. Ook zij trachten hun afzet gebied of marktaandeel te beschermen. Daarnaast dient u als onderneming:

 • een haalbaarheids onderzoek te doen;
 • goede bereikbaarheid te hebben;
 • en dient u goede verzekeringen af te sluiten. Denk daarbij aan rechtsbijstands-, aansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Laat alle afspraken als interne en externe aspecten goed binnen het ondernemingsplan vast leggen, zodat de levensvatbaarheid van de onderneming wordt vergroot. Tip! Download een verkoopcontract voorbeeld, zodat je weet wat er is een standaard contract moet staan.


Reageer

Vul onderstaande velden in om een reactie te plaatsen op dit babyverhaal.

naam *
bericht *
   Stuur mij een e-mail bij nieuwe reacties op dit verhaal.

Laatste foto's

Er zijn nog geen fotoseries.

Laatste reacties

Meer reacties

Blijf op de hoogte!

Laat je e-mail achter en ik stuur je een mailtje als ik een nieuw verhaal of nieuwe foto's op de site heb gezet.

E-mail adres: