Deze babysite is een onderdeel van groeimee.nl
Maak zelf een gratis babysite | inloggen
kinderkamer.groeimee.nl

Automatisering in ziekenzorg en kinderopvang

Weet u hoeveel bedrijven actief zijn met alle processen rondom de zorg? Bijvoorbeeld voor de bediening van beademingsapperatuur. Maar ook voor het electronische patienten dossier en andere gegevens uitwisseling tussen artsen over u als patient. Weet u het verschil it en ict

Het antwoord is dat vele duizenden bedrijven actief zijn in de zorg. Een van die bedrijven is Switch uit Oldenzaal.

Switch integreert ICT optimaal in de zorg! In de zorg is moderne ICT van levensbelang. Van iedere patiënt wordt een uitgebreid digitaal dossier aangelegd om exact te weten wat er met de patiënt aan de hand is waarnaast onderzoeks resultaten en bijbehorende foto's en/ of bestanden op een efficiënte manier moeten worden opgeslagen. Het ziekenhuis maakt van zeer moderne apparatuur gebruik en de informatie die daarbij vrij komt dient op een veilige en privacy beschermende manier opgeslagen te worden. Het ziekenhuis ICT netwerk dient goed uitgedacht te zijn, verschillende afdelingen moeten met elkaar kunnen communiceren via een gezamenlijk Platform as a Service. Informatie uitwisseling, data opslag, computer analyse is van essentieel belang om snel tot een levens besparende behandeling te komen.

Patiënt bewaking

Zodra een patiënt mogelijk bewusteloos aan de apparatuur ligt in het ziekenhuis is het noodzakelijk om goede monitoring te hebben waarnaast de arts of nachtzuster automatisch bij ongeregeldheden wordt ingeseind. Monitoring en de versturing van die gegevens naar een centrale balie is van levensbelang. De ICT infrastructuur dient dan ook via een LAN netwerk of een wireless netwerk efficiënt de van belang zijnde informatie te verspreiden naar de juiste persoon en/ of monitoringslocatie. Het netwerk moet altijd zonder problemen functioneren en zodra specifieke informatie is gewenst dient dit direct beschikbaar te zijn. Bij complicaties dient direct informatie beschikbaar te zijn omtrent specifieke behandel methoden indien dit niet direct paraat is bij de arts.

Ziekenhuis ICT infrastructuur

Binnen een ziekenhuis wordt gewerkt met vertrouwelijke informatie en dus dient de infrastructuur en de verzamelde data goed bewaard te worden. Daartoe dient het ziekenhuis een goed opererende ICT infrastructuur te hebben. Scans worden gemaakt en gekoppeld aan patiënten dossiers en dus dient een grote digitale opslag capaciteit aanwezig te zijn. De server dient een krachtige processor te beschikken om het intensieve ziekenhuis gebruik aan te kunnen. Bovendien dient de packet switching tussen de server en de werkplek van de "rond gaande" arts efficiënt, snel en probleemloos gaan. De ziekenhuis ICT aorta infrastructuur dient dan ook binnen het ziekenhuiswezen goed geïntegreerd zijn met alle moderne verkrijgbare applicaties.

Uitwisseling zorg gegevens

Ook binnen de zorg is automatisering van de uitwisseling van zorg gegevens essentieel. Enerzijds moet de ambulance via een WaaS verbinding automatisch medische gegevens kunnen verkrijgen omtrent de patient, alsmede moet op afstand informatie met het ziekenhuis uitgewisseld kunnen worden. Ook tussen de ziekenhuizen dienen gegevens via een ICT platform uitgewisseld te worden om zo de beste zorg te kunnen aanbieden aan de patiënt. Snelle informatie verstrekking via een uitgebreid ziekenhuis netwerk waarbij diagnoses op de meest efficiënt manier worden teruggekoppeld naar de arts is van groot belang. De moderne arts kan bij zijn ronde handig gebruik maken van touch-screen apparaten waarmee de laatste patiënt informatie uit de ziekenhuis cloud kunnen worden gehaald.

Beschermde opslag in de cloud

Voor ziekenhuizen is het van het grootste belang dat middels ict dienstverlening de patiënt gegevens goed en betrouwbaar worden bewaard zodoende dat de privacy van persoonsgegevens nooit geschonden worden. Dit mag ook niet conform de regels gesteld in het protocol bescherming persoonsgegevens. Toch kan ook het ziekenhuis data op een betrouwbare manier afschermen en in de cloud bewaren zodat er altijd een back-up is van de meest waardevolle medische gegevens. Op dagelijkse basis kan via een beveiligde ICT lijn naar de cloud server de gewijzigde opgeslagen data automatisch worden ge-upload zodat het ziekenhuis te allen tijd ervan is verzekerd dat de medische gegevens nooit verloren kunnen gaan.

Voorbeeld ondernemingsplan voor wie wil werken met een kind

Bent U fulltime papa of mama? En wilt U graag een parttime bedrijf beginnen? Weet U wat er op U afkomt bij een eigen bedrijf? Mijn ervaringen heb ik hieronder opgeschreven. Hopelijk kan ook U dan snel een eigen bedrijf combineren met het ouderschap.

Om een onderneming op te starten of over te nemen dient een ondernemingsplan daartoe opgesteld te worden. Daarnaast is het ook gebruikelijk voor reeds gevestigde ondernemingen om het bestaande ondernemingsplan aan te passen aan de laatste ondernemings ontwikkelingen. De grondslag van een ondernemingsplan is:

 • de vergroting van de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • en het biedt de mogelijkheid om bij een bank een kredietaanvraag te doen;
 • daarnaast vergroot het ondernemingsplan het vertrouwen van derden zoals leveranciers en verzekeraars.

Het ondernemingsplan is dus van wezenlijk belang om uit de voeten te kunnen komen. Leg vast wat uw intenties zijn bij de voering van de onderneming. Daarmee wordt de basis gelegd waarop de onderneming verder gebouwd kan worden. Het ondernemingsplan vormt dan ook de fundatie van het verdere ondernemerschap.

Doelstellingen van de ondernemer

Het ondernemingsplan dient duidelijk te omschrijven wat de doelstellingen van de onderneming zijn. Uiteraard is de belangrijkste doelstelling van de onderneming om winst te draaien. Welke eigenschappen heeft de onderneming en hoe kunnen de vaardigheden van de ondernemer worden toegepast om die doelstellingen te bewerkstelligen. Het ondernemerschap dient uitgedacht te worden door de bestuurders van die onderneming. Maak uw ondernemingsplan dan ook concreet door interne en externe organisationele afspraken vast te leggen. Dit biedt namelijk zekerheid mochten er in de toekomst onverhoopt problemen ontstaan.

Interne organisatie

Het ondernemingsplan legt vast hoe de onderneming is opgebouwd, maar ook wie de verantwoordelijkheid draagt binnen de onderneming. Belangrijk daarbij is om vast te leggen:

 • wie doet wat binnen de onderneming, welke functie dragen en welke taken hebben de verschillende bestuurders;
 • wie draagt wat bij aan de onderneming. De onderneming dient opgebouwd te worden uit vermogen, kennis en arbeid. De gezamenlijke bijdrage maakt dat de onderneming slagingskans heeft;
 • wat voor type onderneming wordt opgezet. Dit is veelal afhankelijk van of er middels aandelen eigen of vreemd vermogen wordt aangetrokken, of dat juist de onderneming als kleine zaak wordt gestart. Onderscheid dient te worden gemaakt in de rechtspersoonlijkheid van de onderneming;
 • welke vergunningen worden vastgelegd om bepaalde producten of diensten op de markt te kunnen brengen.

Externe organisatie

Aangaande de externe organisatie dient in het ondernemingsplan vastgelegd te worden:

 • wat is het beoogde afzet gebied en hoe verhoudt uw organisatie zich ten opzichte van concurrenten;
 • wat is het marketing plan om uw producten of diensten binnen het afzet gebied aan de consument te kunnen verkopen. Hoe bereikt u de consument? Daartoe dient u het product te promoten via internet, folders, tv en mailing;
 • hoe ziet de financiële situatie eruit en wat is de prognose van de te behalen omzet. U dient namelijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen;
 • hoeveel dient u te verkopen om uit de onkosten te komen. Wat is het break-evenpunt van uw producten.
Belangrijk is daarbij om alle onkosten mee te nemen zodat u inzicht krijgt in wat u werkelijk moet omzetten om netto winst te verkrijgen.

Overige zaken

U dient als startende onderneming te weten wat uw sterke maar ook wat de zwakke zaken van de onderneming is. Welke risico's loopt u van uit de markt. U heeft namelijk te maken met concurrenten. Ook zij trachten hun afzet gebied of marktaandeel te beschermen. Daarnaast dient u als onderneming:

 • een haalbaarheids onderzoek te doen;
 • goede bereikbaarheid te hebben;
 • en dient u goede verzekeringen af te sluiten. Denk daarbij aan rechtsbijstands-, aansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Laat alle afspraken als interne en externe aspecten goed binnen het ondernemingsplan vast leggen, zodat de levensvatbaarheid van de onderneming wordt vergroot. Tip! Download een verkoopcontract voorbeeld, zodat je weet wat er is een standaard contract moet staan.

Studeren tijdens zwangerschapsverlof

Binnenkort met zwangerschaposverlof

Wilt u studeren tijdens uw verlof? Ik vond een handige site waar je makkelijk een opleiding kan kiezen die echt bij je past. Ik vond de websites handig van

 • LOI
 • NCOI
 • NHA
 • Kennisradar

Met de handige interface toepassing van Kennisradar kunt u alle beschikbare cursussen vergelijken. U wilt verder groeien en u wilt uzelf verder ontplooien en dat doet u handig door cursussen te volgen. In geheel het land worden dan ook duizenden cursussen gegeven en dus kunt u via Kennisradar snel naar uw eigen wensen en eisen zoeken binnen het cursussen aanbod. Daartoe heeft Kennisradar de gegevens verzameld van alle cursussen waarbij u kunt zoeken op locatie, prijs, kwaliteit en voor wie de cursus geschikt is. Zodoende kunt u een geschikte bij u passende cursus vinden bij u in de buurt. Kennis en ervaring maken wie u bent en door het volgen van cursussen kunt u daaraan goede sturing geven. Ook u kunt via cursussen meer grip krijgen op uw dagelijks taken binnen uw werk.

Cursus keuze

Cursussen worden in vele vormen en maten gegeven. Omdat er ook zoveel cursussen beschikbaar zijn, kunt u middels Kennisradar snel een goede cursus uitzoeken passend bij uw wensen. Ook wilt u voor een cursus niet te ver reizen aangezien u de cursus mogelijk in uw vrije tijd moet volgen. Met de interface van Kennisradar kunt u ook de meest optimale cursus uitzoeken bij u in de buurt zodoende dat het u niet teveel geld en tijd kost terwijl u wel daarvoor kwaliteit terug krijgt. Zodoende kunt u met de verzamelde cursus informatie relatief snel een keus maken welke cursus uit het cursussen aanbod meest geschikt is voor uw persoonlijke ontplooiing.

Budget voor cursus

Uw werkgever of uzelf heeft een budget vrijgemaakt waarmee u een cursus kunt volgen. Het kan daarbij zijn dat u zelf de keus uit het cursussen aanbod maakt echter u heeft een beperkt budget waarmee u de cursus moet gaan volgen. Via Kennisradar heeft u dan ook gemakkelijk inzicht in de kosten welke per cursus worden gevraagd. Uiteraard gaat het voor u ook om de prijs kwaliteit verhouding omdat u met de opgedane kennis binnen de cursus ook feitelijk binnen uw werk aan de slag kunt gaan. Het budget moet dus goed liggen voor de cursist waarnaast de opgedane kennis snel in de praktijk kan worden gebracht.

Collectieve cursussen

Om het personeel bij te spijkeren kunt u als organisatie eveneens collectieve cursussen volgen. Daarbij gaat een deel of het gehele personeels bestand in één keer op cursus. Dit kan dan ook op locatie van de onderneming gebeuren waarbij de cursus leider op locatie komt. Zodoende kan het personeel binnen een enkele of meerdere cursus sessies op de hoogte komen van de kennis gegeven binnen de cursussen. Middels de verzamelde informatie van cursussen in Nederland, kunt u als onderneming snel een bijpassende cursus vinden om zo uw personeel met meer kennis van zaken aan het werk te laten.

Verbeter uw kennis door cursussen!

Middels cursussen kunt u uzelf verbeteren door uw kennis en ervaring op een hoger niveau te brengen. Cursussen zijn ervoor bedoeld om personeel met meer kennis sneller en moeilijkere taken te kunnen laten doen. Dit komt omdat via cursussen de cursist handige tipse en feiten aangereikt krijgt waarmee in het werkend bestaan eenvoudig gebruik van kan worden gemaakt. Ook u kunt middels cursussen uw kennis en ervaring vergroten. Via een cursus groeit u dus persoonlijk maar ook binnen uw carrière zodat u meer kansen in de toekomst krijgt. Vergelijk cursussen via Kennisradar om ook uw carrière kracht bij te zetten.

Beveiliger in opleiding

Als parttime moeder is het lastig om een baan te vinden. Daarom wil ik een partime opleiding tot beveiliger volgen. Wilt U dat ook? Hieronder heb ik mijn overwegingen overzichtelijk op een rijtje gezet.

Om beveiliger te worden dient u daartoe een gedegen opleiding te volgen. Binnen het MBO zijn over het algemeen drie niveaus beschikbaar voor het worden van een beveiliger. Dit zijn:

 • niveau 1 de particulier onderzoeker, waarbij u assistent orde handhaving wordt, danwel assistent beveiliger;
 • niveau 2 de beveiliger waarbij gespecialiseerd kan worden in persoons beveiliger, surveillant, evenementen beveiliger, enzovoorts;
 • niveau 3 coördinator beveiliging.

U ziet dat u op meerdere niveau's aan de slag kunt gaan als beveiliger. Dit betekent daarbij ook dat u kunt doorgroeien gedurende uw carrière als beveiliger. Om werkelijk als beveiliger te mogen werken dient u op zijn minst het opleidings niveau 2 af te ronden aangezien dat niveau ook het Diploma Beveiliger wordt genoemd. Doe de opleiding om beveiliger te worden, en stap in dit indrukwekkende en spannende vakgebied.

Nieuwe opleiding beveiliger

Voorheen werd u met de opleiding Algemeen beveiligingsmedewerkers opgeleid, echter binnen de nieuwe opleiding tot beveiliger wordt extra aandacht gegeven aan:

 • rapportage van de beveiligings werkzaamheden;
 • sociale vaardigheden waarbij u goed moet communiceren;
 • het gebruik van ICT en moderne apparatuur binnen het beveiligings vakgebied.

Daarnaast dient de beveiliger in opleiding veel in de praktijk te leren, en dus vormt dit dan ook een zeer belangrijk deel van de opleiding tot beveiliger. Daartoe wordt u vanaf dag één binnen de opleiding reeds gekoppeld aan een praktijk opleider bij een leerbedrijf. Loop stage bij een bedrijf als beveiliger in opleiding om voldoende bagage als beveiliger op te doen.

Primaire taken van de beveiliger

De hoofd taken van de beveiliger zijn het handhaven van orde, veiligheid, rust en regelmaat. Om dat te bewerkstelligen dient de bewaker:

 • via controle rondes controleren of alle toegangen gesloten zijn en of er geen onbevoegde personen aanwezig zijn;
 • daarnaast voert u preventief toezicht uit om diefstal en vernieling te voorkomen;
 • het signaleren van onregelmatigheden en eventueel daarbij inseinen van instanties of instellingen;
 • direct hulp bieden aan collega's en slachtoffers bij calamiteiten, zoals EHBO;
 • het woord nemen en eventueel de leiding nemen bij noodsituaties. Informatie verstrekking en verwijzing zijn noodzakelijk;
 • het uitvoeren van verordeningen waarbij veilig en milieubewust wordt gewerkt;
 • bij dreigende omstandigheden dient de beveiliger onderdrukkend op te treden.

Deze aspecten en meer leert u behendig toe te passen binnen de opleiding tot beveiliger.

Waar werken als beveiliger

In principe kunt u als beveiliger op verschillende niveau's bij verschillende instanties of bedrijven komen te werken. In de huidige maatschappij is het evident dat beveiliging noodzakelijk is, anders gaan derden met uw spullen aan de haal. Veiligheid is een hoog goed binnen de maatschappij en daartoe worden beveiligers ingezet. U kunt als bezitter van het Diploma Beveiliger komen te werken bij:

 • Winkel beveiliging en mobiele surveillance;
 • Portiers-, receptie diensten en particuliere alarmcentrale;
 • Evenementen- en luchthaven beveiliger;
 • Geld- en waardetransport;
 • Beveiliging van musea en militaire installaties;
 • enzovoorts.

De veelzijdigheid van het beroep als beveiliger is enorm, en er werken dan ook tienduizenden in de professionele beveiligings sector. Met een afgeronde opleiding beveiliger op zak kunt u ook aan een mooie carrière als beveiliger werken. Tip: volg eerst een gratis training of proefles, zodat je weet wat je kan verwachten.

Geboortekaartjes drukken en bezorgen

Hebben jullie een kindje gekregen? Dan wil je natuurlijk iedereen een geboortekaartje sturen. Met een geboortekaartje kan je de hele wereld laten weten dat jullie trotse ouders zijn geworden van een mooie zoon of dochter. Hieronder vind je tip voor het laten drukken en bezorgen van geboortekaartjes en ander drukwerk.

Strategisch folders bezorgen is nog niet zo makkelijk.

Daar zit je dan, je bent net een nieuwe winkelketen gestart en wilt hem promoten in de wijk. Je hebt folders laten drukken maar nu moet je ze nog verspreiden. Je zit met stapels en ze moeten eigenlijk allemaal in 1 dag weg. Zelf heb je er geen tijd voor, dus je zult er hulp bij moeten halen. Daarnaast moeten de folders wel opvallen en niet op de grote hoop belanden en uiteraard moet er in elk huis maar 1 folder. Je hebt mensen nodig om ze uit te delen, maar je weet niet waar je ze vandaan moet halen. Allemaal dingen waar je rekening mee moet houden wanneer je een folder wilt bezorgen.

Personeel

Vaak heb je zoveel folders dat je het niet in je eentje af kan. Daarom heb je personeel nodig. Je kunt er voor kiezen om je folders af te leveren bij het postkantoor zodat zij de verantwoordelijkheid hebben om de folders goed te verdelen. Wanneer je dat doet, kun je erop rekenen dat de folders goed verspreid worden en binnen een bepaald tijdsbestek. Het nadeel is alleen dat alle folders tegelijk bezorgd worden en dat er een grote kans is dat jouw folder onderop de stapel terecht komt en met alle andere folders in de prullenbak verdwijnt. Je kunt er daarom ook voor kiezen om zelf personeel aan te trekken. Hang bijvoorbeeld een advertentie op in de lokale supermarkt of zet een advertentie in de krant. Let er wel op dat personeel je geld kost en dat je dat dus mee neemt in je berekening.

Verspreiding

Je wilt je folders zo wijd mogelijk verspreiden. Daarnaast is het belangrijk dat 1 huis niet 2 dezelfde folders krijgt, daarom zul je het dus strategisch moeten indelen. Wanneer je je folders aflevert bij een postkantoor, wordt dat voor je gedaan. Maar wanneer je zelf personeel aanneemt, zul je het zelf moeten verdelen. Let erop dat je twee mensen op 1 gedeelte van de wijk zet. Alleen lopen is voor veel mensen teveel en ze voelen zich daarnaast ook veiliger met zijn tweeen. Spreek met deze mensen af dat de 1 bijvoorbeeld de even huisnummers doet en de ander de oneven huisnummers. Op die manier voorkom je 2 folders op 1 adres.

Tijdstip

Nu je personeel hebt gevonden en een plan voor de folderverspreiding hebt gemaakt, is het nuttig om na te gaan denken over het tijdstip waarop je je personeel laat werken. Zorg dat je folder juist op dat tijdstip wordt bezorgd dat mensen het niet verwachten. Daarmee laat je ze naar de brievenbus lopen om te kijken wat ze hebben gehad en zullen ze je folder eerder lezen. Bedenk wat handiger is, wanneer je het voor het normale tijdstip van bezorgen doet, kan het zijn dat je folder er nog ligt wanneer de andere post komt. Je folder ligt dan sowieso onderop. Wanneer je het na de normale bezorgtijd doet, komt je folder bovenop en zien de mensen hem dus eerder. Ga dus na hoe laat de post normaliter bezorgd wordt in de wijk die je voor ogen hebt.

Vlaggenmasten

Hebben jullie een kindje gekregen? Dat mag iedereen natuurlijk weten! De vlag moet in top!.

De Nederlandse vlag wordt uiteraard geregeld hoog in de vlaggenmast gezet. Een strak uitziende vlaggenmast met de vlag lekker wapperend in de wind, dat geeft een mooi en prachtige aanzicht.

Wil jij weten waaraan een goede vlaggenmast moet voldoen? Hieronder staat alles overzichtelijk uitgelegd. Voor particulier en bedrijf.

Ook een beetje bedrijf of instelling wil graag laten weten dat het bestaat. En dat wordt graag getoond aan de wereld middels een mooi logo op een bedrijfs vlag.

Voor instellingen en bedrijven geeft een rij aan vlaggenmasten een mooi beeld echter maakt ook dat uw onderneming professionaliteit uitstraalt. Om uw onderneming of woning ook een goede uitstraling te geven, neemt u onze vlaggenmasten expertise in de hand. Elk type vlaggenmast heeft zo zijn voordelen.

Cilindrische of conische vlaggenmasten

Cilindrische vlaggenmasten hebben over de gehele lengte dezelfde diameter. Conische vlaggenmasten daarentegen hebben een brede voet, echter de diameter neemt naar boven toe af. Dit komt omdat juist onderin de vlaggenmast meer wind belasting moet opnemen, in tegenstelling tot daar waar de wimpel of vlag in werkelijkheid wappert. De conische vlaggenmast is dus in principe materiaal vriendelijk aangezien het niet meer materiaal gebruikt dan het werkelijk nodig heeft. Bovendien zijn de conische vlaggenmasten meer sierlijk voor het oog, in tegenstelling tot de cilindrische vlaggenmasten.

Houten vlaggenmast!

De houten vlaggenmast wordt traditioneel toegepast. De houten vlaggenmast is conisch van vorm waarbij de vlaggenmast gewoonlijk 58 mm tot 150 mm bij de voet is en smal in de top. De houten vlaggenmast is standaard in de witte kleur te verkrijgen, echter op aanvraag kunt u ook gelakte houten vlaggenmasten verkrijgen. De houten vlaggenmasten zijn samengesteld uit gelamineerd Noors grenen en daarmee betreft het een duurzame vlaggenmast. Toch moet u rekening houden met geregeld onderhoud. De vlaggenmasten zijn bij de productie gesegmenteerd in elkaar gezet zodat kromtrekken en scheurvorming in het hout wordt voorkomen. Een traditionele houten vlaggenmast is een mooi en prachtig gezicht en een aanwinst voor de eigenaar. Een traditionele houten vlaggenmast laat de vlag met trots wapperen.

Polyester vlaggenmasten

Vlaggenmasten van polyester samengesteld - ook wel Polymaster genoemd - is een conische vlaggenmast waarbij de mast van onder naar boven taps toe. Dit levert een sierlijk effect. De Polyester vlaggenmast kunnen worden uitgevoerd met ingebouwd lier systeem zodat het hijsen en strijken van de vlag makkelijk en vloeiend verloopt middels de draaibare slinger. Het lier systeem werkt daarmee optimaal bij toepassing van een inwendig contragewicht zodat de vlag makkelijk en snel kan worden gehesen. Ook u kunt profiteren van dit mooie vernuftige polyester vlaggenmast. Neem contact met ons op om nadere informatie te verkrijgen omtrent de mogelijkheden bij de polyester vlaggenmasten.

Aluminium vlaggenmasten

De aluminium vlaggenmast wordt geleverd in de conische vorm maar ook de cilindrische vorm. Uiteraard weet iedereen dat typische aluminium vlaggenmasten een tikkend geluid produceren bij enige wind zodat een jachthaven effect is gerealiseerd. Dit kan ongewenst zijn en dus dient u de vlaggenmast koord een slag om de mast te draaien voor u het touw gaat vastzetten. Ook de aluminium vlaggenmasten zijn erg in trek. Dit komt ook juist vanwege de duurzaamheid van deze vlaggenmast. Wilt u ook een aluminium, houten of polyester vlaggenmast passend bij uw bedrijfs vlag neem dan gerust contact met ons op. Ook u kunt via het plaatsen van één of meerdere goedkope vlaggenmasten uw onderneming promoten en een professionele uitstraling geven.

Huis verbouwen voor de zwangerschap

Wilt u ook uw huis verbouwen voordat uw kindje wordt geboren? Wij wilden nieuwe verlichting laten aanbrengen in en rond ons huis. Ook mijn bedrijfspand wilde ik meteen aanpakken. Er zijn verschillende goede bedrijven die daarbij kunnen helpen. Denk daarbij aan

 • IKEA
 • Wehkamp
 • Kwamtum
 • Leen bakker
 • Lumio verlichting

Met Lumio lichtprojecten kunt u binnen uw organisatie design verlichting op een praktische manier integreren zodoende dat er een optimale werk sfeer wordt gecreëerd. Lumio heeft daartoe jarenlange ervaring en ook kan binnen de bestaande inrichting design verlichting worden toegepast zodat er smaak wordt gemaakt met voldoende professionele uitstraling. Uw klanten zullen onder de indruk zijn van de praktische toepassing van design verlichting. Sfeer bepaalt ook hoe er wordt gewerkt en dus kunt u met praktische design verlichting veel bereiken. Uitstraling is alles binnen de zakelijke markt.

Professionaliteit tijdens vergaderingen met klanten

Het gaat binnen de zakelijke wereld voornamelijk om het achterlaten van een goede en professionele indruk. Zaken doen heeft te maken met een strak net kantoor waarbij met subtiele design verlichting het vertrek optimaal wordt belicht waarmee een optimaal werk klimaat wordt gerealiseerd. De klant dient onder de indruk te zijn van de inrichting en verlichting van uw kantoor, zodoende dat het aansluit op de boodschap die u overbrengt. U werkt namelijk binnen een specifiek vakgebied en elk vakgebied moet zijn specifieke professionaliteit uitstralen. Dit kunt u goed bewerkstelligen met praktische spots, met de nadruk op een enkele centraal opgestelde design verlichting. Met goed geplaatste design verlichting kunt u desgewenst het karakter van uw bedrijfs logo of motto terug laten komen in de sfeer van een kamer.

Design verlichting en detectie

U kunt handig een combinatie maken van detectie en verlichting om zo automatisch specifieke verlichting aan en uit te kunnen schakelen zonder menselijke handelingen. Als organisatie bent u ook milieu bewust bezig en bespaart u op onkosten. Zo ook op verlichtings kosten en dus kunt u een automatisch systeem installeren waarbij bij geen beweging de verlichting automatisch wordt gedimd of wordt uitgedaan. Lumio staat dan ook voor besparing in de onkosten en daartoe kunt u handig gebruik maken van het toegepaste detectie systeem binnen uw organisatie in combinatie met de design verlichting. Ook detectie voor inbraak is van belang waarbij mogelijk verlichting automatisch aanspringt zodra er een ongeregeldheid is geconstateerd.

Serene uitstraling middels design verlichting

Een serene uitstraling kan met goed geplaatste design verlichting binnen de organisatie gerealiseerd worden zodat iedere werk plek voldoende licht heeft, echter dat ook zodoende dat het niet overmatig is. Licht sterkte en plaatsing van spots kunnen geoptimaliseerd worden zodat er een serene sfeer en lichtsterkte ontstaat op de werkvloer. Goed en geconcentreerd werken wordt bereikt middels effectief opgestelde verlichting en daarin kan Lumio lichtprojecten u optimaal in adviseren. De technische afdeling van Lumio kan u daarbij optimaal van dienst zijn met drie dimensionale analyse van spot opstelling zodoende dat energie verbruik geminimaliseerd wordt.

Lumio advisering bespaart!

Door de inzet van Lumio lichtprojecten kunt u iets aan de organisationele onkosten doen. Lumio biedt diensten voor onder andere:

 • beveiliging middels camera toezicht, brand- en inbraaksensoren;
 • optimalisatie van "design" verlichting en indeling van spots;
 • compleet toezicht op de omstandigheden binnen en om het terrein;
 • terrein verlichting zodat camera toezicht optimaal kan functioneren.

U ziet Lumio lichtprojecten kan u volledig informeren omtrent vele organisationeel belangrijke aangelegenheden, van beveiliging tot sfeer realisatie middels design verlichting.

Toegangscontrole kindervang

Brengt u uw kinderen soms naar een kinderdagverblijf of gastoudergezin? Weet u of uw kind veilig is?

Met toegangscontrole houdt u ongewenste gasten buiten de deur, zowel thuis als ook op de kinderopvang. U wilt veilig en vrij wonen maar toch dient u op uw omstandigheden passen. Het kan zijn dat u welgesteld bent en dus kunnen criminelen u of uw kind ontvoeren ten behoeve van afpersing. Ook uw onderneming wilt u afschermen van enige indringing en daartoe dient u gedegen toegangscontrole te hebben. Ter plaatse van de gewoonlijke toegangsweg tot uw onderneming of woning wordt een toegangspoort gemaakt waarmee de toegang via slagbomen met eventueel versperringsportier en bewakers de toegang tot ongewenste personen of activiteiten van het terrein geweerd. Toegangscontrole is essentieel om de veiligheid van de personen, materialen, privé bezit enzovoorts te beschermen van invloeden van buitenaf.

Bewaker bij de toegangspoort

Essentieel is het gebruik van een bewaker bij de toegangspoort danwel camera toezicht bij de toegangspoort zodat ieder gevraagde toegang gecontroleerd wordt. Inspectie van de papieren en/ of het identificatie bewijs zijn van groot belang om te weten wat voor persoon binnen wordt gelaten. Identificatie is altijd vereist, zonder identificatie is onmogelijk vast te stellen wie waarom naar binnen wil. Daarom zal altijd een verificatie door een bewaker aan de poort danwel door het tonen van de benodigde identificatie papieren aan de camera minimaal benodigd zijn. Bescherming van uw veiligheid en dat van uw onderneming is van groot belang. Zonder goede beveiliging gaan andere mensen met uw veiligheid aan de haal en dat is wel het laatste dat u wenst.

Toegang camera bewaking

Om de toegang van personen scherper in de gaten te houden is een uitgewerkt camera toezicht plan van groot belang om zo alle delen van het bewaakte terrein snel en goed in beeld te kunnen krijgen. Ook is camerabewaking bij de toegangspoort van belang omdat de bewaarde beelden bij eventuele ongeregeldheden achteraf als bewijs aangevoerd kunnen worden. Camera toezicht is dan ook in principe een preventief bewakingsmiddel. Hiernaast is het ook nuttig om fysieke bewaking te gebruiken om zo de het terrein en de toegangspoort effectief te kunnen beschermen van invloeden van buitenaf. Alles binnen de perimeter is namelijk uw eigendom, ondernemings materiaal/ materieel of uw privé vertrek en u staat in uw recht om daartoe voldoende bescherming in te huren.

Toegangspasjes

Heeft u vele werknemers dan is het mogelijk handig om hen toegangspasjes te verschaffen. Mensen zonder pasje dienen zich dan al met aanvullende papieren te identificeren tezamen met het doel van het bezoek. Uiteraard dient de bezoeker dan een afspraak vooraf te hebben gemaakt met de ontvangende partij. Zodoende worden ongewenste gasten actief geweerd van uw ondernemingsterrein. Toegangspasjes verhogen de veiligheid zondermeer, echter het is ook belangrijk dat de bewakers het gezicht van de werknemers kent. Zodoende vallen onbekende gezichten eveneens sneller op op basis waarvan een bewaker kan besluiten om toegang tot het complex te weigeren.

Houdt ellende buiten de deur!

Door een goede bewaking in combinatie met goede toegangscontrole kunt ook u veiligheid hebben voor u en uw gezin alsmede uw onderneming. Gevaarlijk omstandigheden en ongewenste gasten houdt u dan ook effectief buiten de deur. Door professioneel optreden wordt ook uw werk en woon omgeving veilig zodat u naar alle tevredenheid uw eigen ding kunt doen. Beveiligen is een speciaal vak en laat dat dan ook over aan een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf.

Andere toepassing

uiteraard kan u toegangscontrole ook op andere gebieden toepassen

Beveiligingsbedrijven

Een goed cameratoezicht kan u het beste laten aanleggen door een erkend beveiligingsbedrijf. Er zijn verschillende goede beveiligingsbedrijven, die elk gespecialiseerd zijn in een bepaalde regio, zoals:

 • beveiliging Enschede
 • Beveiliging Hengelo

Uw investering

Toegangscontrole kost geld en bespaart veel kosten en rompslomp. HEbt u geen geld? En moet u gled lenen? Overweeg dan eerst bestaande (doorlopende kredieten samen te voegen tot een grote geld lening. Dat wordt ook wel doorlopend krediet oversluiten genoemd.

« Vorige pagina | Volgende pagina »

Laatste foto's

Er zijn nog geen fotoseries.

Laatste reacties

Meer reacties

Blijf op de hoogte!

Laat je e-mail achter en ik stuur je een mailtje als ik een nieuw verhaal of nieuwe foto's op de site heb gezet.

E-mail adres: